Mobilium:
Jezuici, Kłodzko (Wniebowzięcie NMP), Ambona, 1717 r.

Introduced: 17.10.2014 00:21 | Last update: 03.03.2015 13:47 | Author of description: Patrycja Ziomek

Provenance

Basic information

Category: wyposażenie

Author: Michał Klahr Starszy

Quantity: 1

Uniform name: Ambona

Date of origin: 1717 r.

Losy po kasacie:

Pozostała w kościele

Current location: Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku

Description (marks, call numbers):

Ambona ma wieloboczny korpus, który wspiera się na postaci św. Pawła z księgą. Kosz ambony zdobiony figurami doktorów Kościoła, świętych: Hieronima, Augustyna, Grzegorza i Ambrożego. W balustradę schodów wmontowano płyciny z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia proroków: Ezechiela, Izajasza, Jeremiasza i Daniela. Na schody prowadzi bramka z nadprożem dekorowanym grupą rzeźbiarską z błogosławiącym Chrystusem i aniołami. Nad amboną zawieszono wysoki baldachim wyobrażający Górę Tabor ze sceną z Przemienienia Pańskiego, z Chrystusem oraz Mojżeszem i Eliaszem po bokach, apostołami u stóp i symbolami ewangelistów u podstawy.

Sources of studies (including bibliography)