Mobilium:
Dominikanie, Latyczów (Wniebowzięcie NMP), obraz, Matka Boska z Dzieciątkiem

Introduced: 01.11.2014 02:32 | Last update: 01.11.2014 02:32 | Author of description: Paula Zawisza

Provenance

Basic information

Category: dzieła sztuki

Type of work: obraz

Uniform name: Matka Boska z Dzieciątkiem

Losy po kasacie:

Podczas I wojny światowej obraz był okresowo ukrywany w Pietniczanach i Winnicy, po krótkim pobycie w Latyczowie, wobec spodziewanej ofensywy Armii Czerwonej, w 1920 r. przewieziono go do Warszawy i umieszczono w kaplicy gimnazjum Tow. Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny. W latach 1933-1935 znajdował się w kościele Świętej Trójcy w Lubomlu, następnie w katedrze w Łucku, od 1945 r. jest w kaplicy służek NMP Niepokalanej w Lublinie, a jego kopia, poświęcona 8.12.2001 r. przez bpa pomocniczego warsz. T. Pikusa, w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie (EK, 10, 553).

Description (marks, call numbers):

Dar papieża Klemensa VIII, kopia obrazu z rzymskiej bazyliki S. Maria Maggiore - Śnieżna Matka Boża. Obraz został koronowany 4.10.1778 r. przez bpa bakowskiego S. Jezierskiego OP (EK, 10, 553).