Mobilium:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy), antependium, Antependium czarne

Introduced: 15.01.2015 10:52 | Last update: 15.01.2015 10:52 | Author of description: Dominik Kwieciak

Provenance

Basic information

Category: parament

Type of work: antependium

Quantity: 1

Uniform name: Antependium czarne

Remarks:

Wyposażenie zaginione, informacje na podstawie inwentarza z 1830 r.

Description (marks, call numbers):

Antependium grodeturowe, jedwabiem takimże atłasowo wszywane, płótnem podszyte.