Mobilium:
Jezuici, Kłodzko (Wniebowzięcie NMP), Ołtarz boczny / Ołtarz Franciszka Ksawerego, 1739 r.

Introduced: 04.03.2015 18:04 | Last update: 04.03.2015 18:04 | Author of description: Patrycja Ziomek

Provenance

Basic information

Category: wyposażenie

Author: Czech Pacak

Quantity: 1

Uniform name: Ołtarz boczny

Commonly used name: Ołtarz Franciszka Ksawerego

Date of origin: 1739 r.

Losy po kasacie:

Pozostał w kościele

Current location: Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku

Remarks:

Został umieszczony w miejscu wcześniejszego ołtarza M. Klahra z 1717 roku, po którym zostały tylko figury aniołów.

Description (marks, call numbers):

Ołtarz typu architektonicznego, wkomponowany w gotycką absydę północną, o prostej mensie, mocnych kręconych kolumnach oraz potężnych przerywanych gzymsach. W centralnej części ołtarza, w bogato zdobionej ramie portret św. Franciszka Ksawerego autorstwa Hieronima Richtera. Obraz przytrzymuje dwóch Indian, a po obu stronach figury świętych: Rocha i Karola Boromeusza. Ołtarz zwieńczony monogramem maryjnym w obramieniu skomponowanym z główek puttów, w glorii. Po obu stronach ołtarza postaci aniołów z kartuszami, nad obrazem centralnym napis: "O! Deus Ego Amo Te". Na konsolach dźwigających kolumny obrazki z życia Franciszka Ksawerego.

Sources of studies (including bibliography)