Mobilium:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Radziechów (św. Michał Archanioł), wotum / Wota

Introduced: 11.03.2015 13:37 | Last update: 11.03.2015 13:37 | Author of description: Dominik Kwieciak

Provenance

Basic information

Category: aparaty kościelne

Quantity: 32

Uniform name: wotum

Commonly used name: Wota

Remarks:

Wyposażenie zaginione, informacje na podstawie inwentarza z 1817 r.

Physical characteristics

Material: srebro