Mobilium:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Radziechów (św. Michał Archanioł), żelazo do hostii / Żelazo do pieczenia hostii

Introduced: 11.03.2015 13:37 | Last update: 11.03.2015 13:37 | Author of description: Dominik Kwieciak

Provenance

Basic information

Category: aparaty kościelne

Quantity: 1

Uniform name: żelazo do hostii

Commonly used name: Żelazo do pieczenia hostii

Remarks:

Wyposażenie zaginione, informacje na podstawie inwentarza z 1817 r.

Physical characteristics

Material: żelazo