Mobilium:
Bonifratrzy, Wysokie Litewskie, dekoracja / Promienie nad głową św. Jana Nepomucena

Introduced: 11.03.2015 13:37 | Last update: 11.03.2015 13:37 | Author of description: Dominik Kwieciak

Provenance

Basic information

Category: aparaty kościelne

Quantity: 1

Uniform name: dekoracja

Commonly used name: Promienie nad głową św. Jana Nepomucena

Remarks:

Wyposażenie zaginione. Informacje na podstawie inwentarza z 1830 r.