Mobilium:
Jezuici, Legnica (św. Jan Chrzciciel), Legnica, kościół klasztorny - Mauzoleum Piastów, rzeźba / Ostatni przedstawiciele Piastów śląskich, 1677 - 1679 r.

Introduced: 04.04.2015 13:32 | Last update: 04.04.2015 13:33 | Author of description: Patrycja Ziomek

Provenance

Basic information

Category: pomniki nagrobne

Author: Maciej Rauchmiller

Founder: Ludwika Anhalcka

Quantity: 4

Uniform name: rzeźba

Commonly used name: Ostatni przedstawiciele Piastów śląskich

Date of origin: 1677 - 1679 r.

Losy po kasacie:

Pozostały na miejscu

Current location: Mauzoleum Piastów Śląskich (Legnica)

Description (marks, call numbers):

Cztery, naturalnej wielkości figury wyobrażają członków rodziny prowadzących ostatnią rozmowę (zapisaną w cokołach posągów). Księżna Ludwika zwraca się do męża: „Heu mihi soli” („Biada mnie samej”), książę Chrystian odpowiada: „Nescia gnati” („Nieświadoma losu syna”), Jerzy Wilhelm stwierdza: „At sequor ipse” („Podążam sam”), jego starsza siostra Karolina zamyka rozmowę retorycznym pytaniem: „Spes ubi nostrae” („Gdzież nasza nadzieja”).

Physical characteristics

Material: alabaster

Sources of studies (including bibliography)