Mobilium:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), obraz / Cykl obrazów z życia św. Stanisława Kostki: Św. Stanisław Kostka w drodze do Rzymu, Św. Franciszek Borgiasz przyjmuje św. Stanisława Kostkę w Rzymie, Kolokwium św. Stanisława., first half of the XVIII cent.

Introduced: 08.07.2015 13:15 | Last update: 08.07.2015 13:15 | Author of description: Natalia Kocowska

Provenance

Basic information

Category: dekoracja architektoniczna/wystrój

Quantity: 1

Uniform name: obraz

Commonly used name: Cykl obrazów z życia św. Stanisława Kostki: Św. Stanisław Kostka w drodze do Rzymu, Św. Franciszek Borgiasz przyjmuje św. Stanisława Kostkę w Rzymie, Kolokwium św. Stanisława.

Date of origin: first half of the XVIII cent.

Losy po kasacie:

Po kasacie jezuitów w 1773, kościół pozostawał w gestii Komisji Edukacji Narodowej, od 1786 patronat przejęli cystersi z Mogiły. W l. 1796-1809 był kościołem garnizonowym dla austriackiej załogi Krakowa, 1809-15 służył sporadycznie jako cerkiew prawosławna, ok. 1830 przeniesiono tutaj parafię ze zburzonej kolegiaty Wszystkich Świętych; w okresie międzywojennym pełnił funkcję kościoła garnizonowego.

Current location: Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (obecnie parafia Wszystkich Świętych w Krakowie)

Remarks:

Obecnie w zakrystii.