Mobilium:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), kapa / Kapa zielona z dwóch tkanin adamaszkowych o motywach kwiatowych., second half of the XVII cent.

Introduced: 08.07.2015 13:15 | Last update: 08.07.2015 13:15 | Author of description: Natalia Kocowska

Provenance

Basic information

Category: aparaty kościelne

Quantity: 1

Uniform name: kapa

Commonly used name: Kapa zielona z dwóch tkanin adamaszkowych o motywach kwiatowych.

Date of origin: second half of the XVII cent.

Losy po kasacie:

Po kasacie jezuitów w 1773, kościół pozostawał w gestii Komisji Edukacji Narodowej, od 1786 patronat przejęli cystersi z Mogiły. W l. 1796-1809 był kościołem garnizonowym dla austriackiej załogi Krakowa, 1809-15 służył sporadycznie jako cerkiew prawosławna, ok. 1830 przeniesiono tutaj parafię ze zburzonej kolegiaty Wszystkich Świętych; w okresie międzywojennym pełnił funkcję kościoła garnizonowego.

Current location: Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (obecnie parafia Wszystkich Świętych w Krakowie)

Physical characteristics

Material: tkanina