Mobilium:
Jezuici, Poznań (św. Stanisław bp i m.), epitafium / Epitafium jezuity ks. Kaspara Drużbickiego (zm. 1662), second half of the XVII cent.

Introduced: 08.07.2015 13:15 | Last update: 08.07.2015 13:15 | Author of description: Natalia Kocowska

Provenance

Basic information

Category: pominiki nagrobne

Quantity: 1

Uniform name: epitafium

Commonly used name: Epitafium jezuity ks. Kaspara Drużbickiego (zm. 1662)

Date of origin: second half of the XVII cent.

Losy po kasacie:

Jezuici pierwotnie użytkowali niewielki kościółek Św. Stanisława Bpa, użytkowany był prawdopodobnie do 1686 r., a rozebrany w latach 1748-9. Nowy kościół zbudowano w latach 1651-1701 przy ul. Gołębiej. Po kasacie zakonu w 1773 do kościoła przeniesiono nabożeństwo ze spalonej fary. W 1798 r. został on formalnie objęty przez parafię Św. Marii Magdaleny, pełniąc odtąd funkcję kolegiaty farnej.

Current location: Kościół farny p.w. św. Marii Magdaleny (ul. Gołębia 1, Poznań)

Remarks:

Z calopostaciowym portretem, symbolami pobożności i pokuty, w zwieńczeniu medalion z godłem jezuickim oraz aniołki trzymające biret, w kartuszu inskrypcja. Wcześniej w zakrystii.