Mobilium:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Święta Anna (św. Anna), Święta Anna, kościół klasztorny, ołtarz boczny / ołtarz św. Anny, 1695 r.

Introduced: 28.08.2015 15:58 | Last update: 22.09.2016 18:49 | Author of description: Paula Zawisza

Provenance

Basic information

Category: wyposażenie

Founder: Anna Sołtyk

Quantity: 1

Uniform name: ołtarz boczny

Commonly used name: ołtarz św. Anny

Date of origin: 1695 r.

Current location: Kościół parafialny św. Anny w Świętej Annie

Description (marks, call numbers):

Ołtarz rokokowy z późnogotycką rzeźbą Anny Samotrzeć z początku XVI w. i lustrzanymi kolumnami (Informator Turystyczny Jura: Święta Anna).

Sources of studies (including bibliography)