Mobilium:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Kraśnik (Wniebowzięcie NMP), Kraśnik, kościół parafialny, nagrobek, 1604 - 1605 r.

Introduced: 05.09.2015 23:58 | Last update: 05.09.2015 23:58 | Author of description: Paula Zawisza

Provenance

Basic information

Category: pomniki nagrobne

Author: Santi Gucci

Quantity: 1

Uniform name: nagrobek

Place of origin: Kraków

Date of origin: 1604 - 1605 r.

Current location: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku (ul. Klasztorna 3)

Description (marks, call numbers):

Nagrobek upamiętniający zapewne dzieci Andrzeja Tęczyńskiego i Zofii z Dembowskich, z przedstawieniem półsiedzących postaci, obejmujących się i trzymających za ręce. Niektórzy badacze uważają go za nagrobek Jana Baptysty Tęczyńskiego i jego narzeczonej Cecylii Wazówny (Żabicki 2013, s. 95).

Physical characteristics

Material: piaskowiec