Mobilium:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Kryłów (Niepokalane Poczęcie NMP), Monstrancja, around 1750

Introduced: 18.09.2015 12:55 | Last update: 18.09.2015 12:55 | Author of description: Kacper Manikowski

Provenance

Basic information

Category: Aparaty kościelne

Quantity: 1

Uniform name: Monstrancja

Commonly used name: Monstrancja

Date of origin: around 1750

Losy po kasacie:

Po kasacie klasztoru w 1808 r. wyposażenie uległo rozproszeniu.

Current location: Zakrystia klasztoru reformatów w Przemyślu

Description (marks, call numbers):

Rokokowa, promienista monstrancja, wykonana ze srebra kutego, ciętego, lanego, trybowanego, cyzelowanego, prawdopodobnie fakturowanego, złoconego, z użyciem szkła i kamieni jubilerskich. Jest złożona ze stopy, trzonu i promienistej glorii zwieńczonej koroną. Trzon jest ozdobiony gruszkowatym nodusem. Pośrodku glorii koliste reservaculum, otoczone motywami winnych gron i kłosów zbóż, kameryzowane, poniżej osi Baranek Apokaliptyczny, leżący na księdze z ruchomymi pieczęciami. Owalna stopa zdobiona nakłądaną dekoracją z motywami rocaille. Widoczny napis odnosi się do prefiguracji eucharystycznej: PRAESIGNATUR IN FIGURIS, jest też napis: CONV. KRYLOVIENSIS PP. REFORM. Na koronie znajduje się dwukrotnie bita cecha kontrybucji austriackiej z lat 1806-1807.

Physical characteristics

Dimensions: Wysokość około 55 cm, gloria około 28x15 cm

Material: srebro, szkło, kamienie