Mobilium:
Dominikanie, Ząbkowice Śląskie (Przyłęk) (Święty Krzyż), Ząbkowice Śląskie, kościół klasztorny, Epitafium / Christof Carl Ditter, around 1682

Introduced: 07.02.2016 22:00 | Last update: 07.02.2016 22:00 | Author of description: Patrycja Ziomek

Provenance

Basic information

Category: pomniki nagrobne

Quantity: 1

Uniform name: Epitafium

Commonly used name: Christof Carl Ditter

Date of origin: around 1682

Losy po kasacie:

Pozostało w kościele

Current location: Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Ząbkowicach Śląskich

Description (marks, call numbers):

Drugie zachodnie przęsło w nawie południowej. Epitafium z inskrypcją: Allhier Ruhet in Herr Weylandt Der Edle Ehrenveste Wohlwenste unndt Wohlbenanbte Herr Christoff Carl Ditter Deß Münsterbergischen Fürstentumbs undt Frankensteinischen Wiechbildes Landes Steuer Einnehmer unndt der Fürstlicherr Stadt Frankenstein Rathsverwandter. Ist A: 1622 in diese Neühfechlige Weldt geboren undt A: 1682 den 13 Maii von dannen widerumb durch der aetlichen Todt abgefardert worden also Seines Alters 60 Jahr. Deme Gott gnädig unndt Barmherzig sein wolle. Amen. (Tu spoczywa w Panu świętej pamięci szlachetny, nieskazitelny, bardzo mądry i dobrze znany pan Christof Carl Ditter poborca podatkowy księstwa ziębickiego i dystryktu ząbkowickiego i krewny rajcy książęcego miasta Ząbkowic. W roku 1622 przyszedł na ten świat i w roku 1682 dnia 13 maja został z niego zabrany przez śmierć. Boże bądź mu łaskawy i miłosierny).

Physical characteristics

Material: kamień

Sources of studies (including bibliography)