Mobilium:
Jezuici, Stanisławów (Niepokalane Poczęcie NMP), ołtarz, Ołtarz główny, second half of the XVIII cent.

Introduced: 14.04.2016 15:20 | Last update: 14.04.2016 15:20 | Author of description: Kacper Manikowski

Provenance

Basic information

Category: mobile

Type of work: ołtarz

Quantity: 1

Uniform name: Ołtarz główny

Date of origin: second half of the XVIII cent.

Losy po kasacie:

Po kasacie klasztoru w 1773 r. kościół był użytkowany przez byłych jezuitów do 1815 r. W latach 1828-1835 kościół był zamknięty ze względu na zły stan techniczny. W latach 1835-1886 kościół był użytkowany przez łacinników i unitów. Od 1886 r. uzyskał rangę katedry miejscowej eparchii greckokatolickiej. W okresie sowieckim przejęty przez prawosławnych. Od 1991 r. ponownie w rękach greckokatolickich.

Description (marks, call numbers):

Ołtarz architektoniczny, drewniany, polichromowany, częściowo pozłacany; jednokondygnacyjny, na wysokim, podwójnym cokole, ze zwieńczeniem, trójosiowy. Wzniesiony na złożonym rzucie, z wybrzuszoną częścią środkową i wklęsłymi skrzydłami bocznymi. Artykułowany kolumnami kompozytowymi, ustawionymi na tle pilastrów, wspierającymi wygięte i silnie wyłamane belkowanie, przerwane nad polem środkowym, nad którym rozpięto wcięty na osi przyczółek odcinkowy. W partii cokołu, na osi, nisza zamknięta konchą; podobne, mniejsze w częściach bocznych. W polu głównym, zamkniętym łukiem wklęsłowypukłym obraz Chrystus Zmartwychwstały z XX w., po bokach pomiędzy kolumnami, rzeźby Matka Boska i Św. Maria Magdalena, w polach bocznych Maria Kleofasowa lub Św. Jan (?) i Józef z Arymatei lub Św. Wawrzyniec (?). W tympanonie przyczółka kartusz otoczony przez rzeźby aniołków na obłokach. Powyżej gloria promienista z imieniem Jahwe. Na przyczółku siedzące rzeźby Melchizedech lub Aaron (?) i Mojżesz (?); po bokach, na belkowaniu klęczące postacie starca skutego w kajdany (niewolnik?) oraz murzyna. Ornament rocaille.

Physical characteristics

Material: drewno