Mobilium:
Jezuici, Tarnopol, ołtarz, Ołtarz boczny

Introduced: 15.04.2016 09:13 | Last update: 15.04.2016 09:13 | Author of description: Kacper Manikowski

Provenance

Monastery: Jezuici, Tarnopol

Basic information

Category: mobile

Type of work: ołtarz

Style: późnoklasycystyczny

Quantity: 1

Uniform name: Ołtarz boczny

Losy po kasacie:

W 1903 r., po opuszczeniu klasztoru i kościoła św. Wincentego Ferreriusza przez jezuitów w 1901 r., wrócili dominikanie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru w 1939 r. Ostatecznie dominikanie wyjechali w 1945 r. Obecnie kościół pełni funkcję katedry greckokatolickiej, a w klasztorze znajduje się archiwum obwodowe. Ołtarz prawdopodobnie spłonął w pożarze kościoła we wrześniu 1939 r.

Remarks:

Ołtarz znajdował się w środkowej arkadzie międzynawowej, od południa.

Description (marks, call numbers):

Ołtarz późnoklasycystyczny, w formie zredukowanej aediculi, złożonej z kanelowanych kolumn kompozytowych na wysokich cokołach, podtrzymujących przełamane nad nimi belkowanie, z fryzem wypełnionym motywem wstęgi i gzymsem ozdobionym kostką. W ołtarzu obrazy Św. Antoni i Św. Franciszek.

Sources of studies (including bibliography)

Links