Mobilium:
Jezuici, Tarnopol, ambona, Ambona, second half of the XVIII cent.

Introduced: 15.04.2016 09:13 | Last update: 15.04.2016 09:13 | Author of description: Kacper Manikowski

Provenance

Monastery: Jezuici, Tarnopol

Basic information

Category: mobile

Type of work: ambona

Quantity: 1

Uniform name: Ambona

Date of origin: second half of the XVIII cent.

Losy po kasacie:

W 1903 r., po opuszczeniu klasztoru i kościoła św. Wincentego Ferreriusza przez jezuitów w 1901 r., wrócili dominikanie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru w 1939 r. Ostatecznie dominikanie wyjechali w 1945 r. Obecnie kościół pełni funkcję katedry greckokatolickiej, a w klasztorze znajduje się archiwum obwodowe. Ambona prawdopodobnie spłonęła w pożarze kościoła we wrześniu 1939 r.

Description (marks, call numbers):

Ambona drewniana, dostępna drewnianymi schodkami. Kosz czworoboczny, o ściankach wklęsło-wypukłych, ujęty w spływy wolutowe z rzeźbami Ojcowie Kościoła. W zaplecku płaskorzeźba zakonnika w sutannie trzymającego księgę (Św. Dominik ?). Baldachim powtarzający rzut kosza, z lambrekinem, podtrzymywany przez lizeny zwieńczone wolutami i ozdobione kampanulami. Zwieńczenie baldachimu ażurowe utworzone z wolu, na których siedzące putta; na szczycie rzeźba Św. Wincenty Ferreriusz, nad którego głową język ognia.

Physical characteristics

Material: drewno

Sources of studies (including bibliography)

Links