Mobilium:
Dominikanie, Jezupol (Wniebowzięcie NMP), dzwon, "Św. Jacek", 1926 r.

Introduced: 15.04.2016 09:13 | Last update: 15.04.2016 09:13 | Author of description: Kacper Manikowski

Provenance

Basic information

Category: mobile

Type of work: dzwon

Quantity: 1

Uniform name: "Św. Jacek"

Place of origin: Pustelnia k. Warszawy

Date of origin: 1926 r.

Losy po kasacie:

Dzwon został skonfiskowany przez Niemców w październiku 1943 r.

Description (marks, call numbers):

Dzwon z napisem: "Św. Jacek miłościwe lato 1926".

Physical characteristics

Dimensions: Waga: 66,8 kg. Średnica: 48 cm.

Sources of studies (including bibliography)

Links