Musical item:
Jezuici, Sandomierz (św. Piotr i Paweł), 1. Salve Mundi Domina, 2. Salve arca foederis, 3. Salve o puerpera templum Trinitatis, 4. Salve horologium, 1. Salve Mundi Domina, 2. Salve arca federis, 3. Salve o purerpera templum Trinitatis, 4. Salve horologium, 1729 r.

Introduced: 05.05.2014 12:36 | Last update: 06.05.2014 08:54 | Author of description: Magdalena Walter-Mazur

Provenance

Current location: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Catalogue data

Object call number: A VII 28 nr 268

Basic information

Source status: rękopis

Genre: motety

Date: 1729 r.

Composer: Siwiński, Andrzej

Copyist: Marcin Wachowicz, Sebastian Łęcki, Joannes Stalkowski, Michał Głuchowski, Michał Banaszkowski

Uniform title: 1. Salve Mundi Domina, 2. Salve arca foederis, 3. Salve o puerpera templum Trinitatis, 4. Salve horologium

Anthology contents: 1. Salve Mundi Domina, 2. Salve arca foederis, 3. Salve o puerpera templum Trinitatis, 4. Salve horologium

Incipit of text: 1. Salve Mundi Domina, 2. Salve arca federis, 3. Salve o purerpera templum Trinitatis, 4. Salve horologium

Language of text: łacina

Source information

Description of the title page: [karta tytułowa:] Motetta 4 / de Beata Virgine Maria / a7 / Canto Violino 1mo / Alto / Tenore Violino 2do / Basso / & / Basso Organo / Authore Andrea Siwiński / Pro Choro Colegij Soc. Jesu Sandom. / Anno Dni 1729 / Scr: Martinus Wachowicz / mpp

Extant voices: S, A, T,B, vl1, 2, org

Remarks:

Poszczególne głosy zapisane w poszytach, z których organo i Canto były zszyte (każdy osobno). W tworzeniu rękopisu brało udział 5 kopistów: Wachowicz - org, Łącki - S, A, T, Banaszkowski - B, Głuchowski - vl 1, Stalkowski - vl 2. Nota proweniencyjna na karcie tytułowej została zamazana, być może rękopis został przekazany w inne miejsce.

Physical characteristics

Material type: papier

Dimensions: 21 x 17,5 cm

Number of leaves / pages: 17