Garden / Park:
Cystersi, Wąchock (NMP, św. Florian), Ogród/włoski

Introduced: 17.12.2014 17:16 | Last update: 17.12.2014 17:16 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Category: Ogród

Type: włoski

Opis:

Ogrody znajdowały się na wschód i północ od klasztoru, oddzielone groblą od pozostałych obszarów.

History

Condition:

Nie istnieje, obecnie w tym miejscu znajduje się boisko.

Landscape architecture

    • Rodzaj: oranżeria
    • Datacja: XVIII century
    • Description:

      Znajdowała się w północno-wschodnim narożniku grobli.