File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Połock, "Przemowa do uczniów Szkoły Wyższey Połockiey w czasie rozpoczęcia kursów nauki r. 1825", 1825 r.

Introduced: 08.04.2014 11:59 | Last update: 08.04.2014 11:59 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Monastery: Pijarzy, Połock

Basic information

Category: rękopis

Date: 1825 r.

Author / Issuer: Laszkiewicz Jan, ksiądz

Register / Uniform Title: "Przemowa do uczniów Szkoły Wyższey Połockiey w czasie rozpoczęcia kursów nauki r. 1825"

Language: polski

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Dopisek: "Tę notatkę znalazłem w gruzach międzyrzeckiego klasztoru dnia 17 kwietnia 1876 r. sobota".

Losy po kasacie: RP Tadeusz Higersberger (do 1951)

Current state

Current location: Biblioteka Narodowa w Warszawie

Current call number: II. 10066