File / Document / Manuscript:
Norbertanie, Witów (św. Małgorzaty, Augustyna), Okupacja suprymowanego zgromadzenia ks.ks. kanoników premonstrateńskich w Witowie, 1819 r.

Introduced: 08.04.2014 12:00 | Last update: 08.04.2014 12:00 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: akt

Date: 1819 r.

Register / Uniform Title: Okupacja suprymowanego zgromadzenia ks.ks. kanoników premonstrateńskich w Witowie

Language: polski

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 4

Microfilm: Dawna sygnatura: 1732; 234. Przekazano w 1967 r. do zespołu "Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, sygn. akt 833.

Sources of studies (including bibliography)