File / Document / Manuscript:
Bazylianie, Zawałów, "Bazylianie", XIX century

Introduced: 08.04.2014 12:00 | Last update: 08.04.2014 12:00 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: XIX century

Author / Issuer: Jabłonowski Józef, wojewoda nowogrodzki

Register / Uniform Title: "Bazylianie"

Contents of the collection: Potwierdzenie w r. 1755 praw klasztoru i wytyczenie jego granic

Number of components: 1

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 252

Microfilm: Dawne sygnatury: 3251, 3335, 3352, 3395, 3398; mikrofilm: 38859.

Sources of studies (including bibliography)