File / Document / Manuscript:
Bazylianie, Kołomyja (Zwiastowanie NMP), "Dominikanie i dominikanki - różne klasztory", 1803 r.

Introduced: 08.04.2014 12:00 | Last update: 08.04.2014 12:00 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: akt

Date: 1803 r.

Register / Uniform Title: "Dominikanie i dominikanki - różne klasztory"

Contents of the collection: Zaświadczenie z akt katastralnych [1803]

Number of components: 1

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 258 (6)

Microfilm: Dawne sygnatury: 3250, 3277, 3292, 3293, 3343, 3352, 3376, 3390, 3395, 3398, 3434; mikrofilm: 38865.

Sources of studies (including bibliography)