File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Tarnopol (św. Wincentego), "Dominikanie i dominikanki - różne klasztory", 1771 r.

Introduced: 08.04.2014 12:00 | Last update: 08.04.2014 12:00 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 1771 r.

Register / Uniform Title: "Dominikanie i dominikanki - różne klasztory"

Contents of the collection: Układ między synami Stanisława Potockiego wdy poznańskiego i wnukami Józefa Potockiego kasztelana krakowskiego w sprawie udziału w kosztach dokończenia budowy w/w instytucji, fundowanych przez ich przodków [1771]

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 258 (13)

Microfilm: Dawne sygnatury: 3250, 3277, 3292, 3293, 3343, 3352, 3376, 3390, 3395, 3398, 3434; mikrofilm: 38865.

Sources of studies (including bibliography)