File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Witebsk (MB Szkaplerzna), Wizyta Klasztoru XX. Pijarow Witebskich w Archidiecezyi Mohilowskiey w Gubernii Witebskiey w mieście Witebsku wskutek przedpisania Zwierzchności przez X. Macieja Kupścia Prowincyała XX. Pijarów uczyniona R[ok]u 1820, 1820 r.

Introduced: 15.04.2014 08:51 | Last update: 15.04.2014 08:51 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1820 r.

Register / Uniform Title: Wizyta Klasztoru XX. Pijarow Witebskich w Archidiecezyi Mohilowskiey w Gubernii Witebskiey w mieście Witebsku wskutek przedpisania Zwierzchności przez X. Macieja Kupścia Prowincyała XX. Pijarów uczyniona R[ok]u 1820

Place of issue / publication: Witebsk

Language: polski

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Wizyta Klasztoru Witebskiego XX. Pijarów.

Current state

Current location: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku

Current call number: NAHBMin. Rps F 1781, op. 26, d. 1408, 37 k.