File / Document / Manuscript:
Karmelici bosi, Berdyczów (Niepokalane Poczęcie NMP), Rejestry książek znajdujących się w bibliotekach klasztorów OO. Karmelitów Bosych Prowincji Litewskiej, 1834 r, 1834 r.

Introduced: 15.04.2014 08:51 | Last update: 12.11.2015 11:11 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: 1834 r.

Register / Uniform Title: Rejestry książek znajdujących się w bibliotekach klasztorów OO. Karmelitów Bosych Prowincji Litewskiej, 1834 r

Place of issue / publication: Berdyczów

Language: polski

Contents of the collection: Opisanie Ogólne Biblioteki Klasztoru Berdyczowskiego XX. Karmelitow Bosych dnia 20 Kwietnia 1834 Roku uczynione

Number of components: 1

Current state

Current location: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku

Current call number: CBNANBMin. Rps F 23, op. 1, d. 893.