File / Document / Manuscript:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kowno (św. Piotr i Paweł), Kronika Kościoła i Klasztoru Kowieńskiego XX. Augustyanów położonego w Dyecezyi Wileńskiey Guberni Powiecie Kowieńskim Dekanacie Kowieńskim Parafii Kowieńskiej. 1848, 1848 r.

Introduced: 15.04.2014 08:52 | Last update: 15.04.2014 08:52 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1848 r.

Register / Uniform Title: Kronika Kościoła i Klasztoru Kowieńskiego XX. Augustyanów położonego w Dyecezyi Wileńskiey Guberni Powiecie Kowieńskim Dekanacie Kowieńskim Parafii Kowieńskiej. 1848

Place of issue / publication: Kowno

Language: polski

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Datt w Kownie 1848 r[oku] Miesiąca Marca 17. X.

Current state

Current location: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Current call number: BUWil. Rps F 4-35585 (A-2215), 4 k.