File / Document / Manuscript:
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta), "Inwentarz miasta Starego Sandcza do ko(nwentu) przewielebnym Ich Mąm Pannom zakonnym reugły ś. Klary przez świętą Kunegundę na fundacyą nadanego, osiadłość ich placów, także wielo który trzyma pola i czynszu tak z placów jako i z pól płacić powinni, jako niżej w liniach położeni są, spisany in anno 1699, 1699 r.

Introduced: 15.04.2014 09:42 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: akt

Date: 1699 r.

Register / Uniform Title: "Inwentarz miasta Starego Sandcza do ko(nwentu) przewielebnym Ich Mąm Pannom zakonnym reugły ś. Klary przez świętą Kunegundę na fundacyą nadanego, osiadłość ich placów, także wielo który trzyma pola i czynszu tak z placów jako i z pól płacić powinni, jako niżej w liniach położeni są, spisany in anno 1699

Number of components: 1

Losy po kasacie: RP Antoni Schneider

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: 793