File / Document / Manuscript:
Jezuici, Sandomierz (św. Piotr i Paweł), Campus eloquentiae scholasticae ad orbitam Gostomiae fasciae nobilissimis huius artis candidatis apertus in Collegio Gostomiano. Soc. Jesu Anno Dom. 1716. Die 30 Septembris, XVIII century

Introduced: 15.04.2014 09:42 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Paula Zawisza

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: XVIII century

Register / Uniform Title: Campus eloquentiae scholasticae ad orbitam Gostomiae fasciae nobilissimis huius artis candidatis apertus in Collegio Gostomiano. Soc. Jesu Anno Dom. 1716. Die 30 Septembris

Remarks:

Niepewna proweniencja.

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: 1601