File / Document / Manuscript:
Jezuici, Pułtusk (św. Piotr i Paweł), Umbra lucis parens... illustrissimis aemulae solis Noscovianae soleae splendoribus serenata in oratoriis Tullianae eloquentiae praeceptis ingeniis adferens ac desudantibus in sole et pulvere scholastico Pultopolitanae Soc. Jesu Athenopolis... exhibita A. 1729.; Krotkie opisanie seymu zwierzęcego, na którym był ieden pielgrzym, na ktorym opisał, co widział y słyszał.; Mythologia umieiętność baieczna poganska. Krotkie zebranie nauki o apologu czyli bayce.; In laudem Nobilium (po polsku).; De militibus (po polsku).; Co jest ruiną Rzeczypospolitej.; O strojach, 1730 r.

Introduced: 15.04.2014 09:42 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Paula Zawisza

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: 1730 r.

Language: łacina

Contents of the collection: Umbra lucis parens... illustrissimis aemulae solis Noscovianae soleae splendoribus serenata in oratoriis Tullianae eloquentiae praeceptis ingeniis adferens ac desudantibus in sole et pulvere scholastico Pultopolitanae Soc. Jesu Athenopolis... exhibita A. 1729.; Krotkie opisanie seymu zwierzęcego, na którym był ieden pielgrzym, na ktorym opisał, co widział y słyszał.; Mythologia umieiętność baieczna poganska. Krotkie zebranie nauki o apologu czyli bayce.; In laudem Nobilium (po polsku).; De militibus (po polsku).; Co jest ruiną Rzeczypospolitej.; O strojach

Number of components: 7

Losy po kasacie: RP: Łopaciński Hieronim

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: polski.

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: 1747