File / Document / Manuscript:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), Materiały do historii wsi, miast i klasztorów w Polsce z lat 1331-1821, 1637 - 1720 r.

Introduced: 15.04.2014 11:48 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: 1637 - 1720 r.

Register / Uniform Title: Materiały do historii wsi, miast i klasztorów w Polsce z lat 1331-1821

Language: łacina

Contents of the collection: Kraków - jezuici

Number of components: 2

Losy po kasacie: RP ks. Jan Fijałek

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: polski i niemiecki.

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: 1973 (2)

Sources of studies (including bibliography)