File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Lublin (św. Stanisław bp i m.), Zbiór dokumentów z lat 1526-1812 dotyczących spraw majątkowych klasztoru dominikanów w Lublinie

Introduced: 15.04.2014 11:49 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Register / Uniform Title: Zbiór dokumentów z lat 1526-1812 dotyczących spraw majątkowych klasztoru dominikanów w Lublinie

Language: polski

Contents of the collection: "Opisanie klasztoru, kamienic i innych zabudowań do konwentu oo Dominikanów lubelskich należących"

Losy po kasacie: RP Antoni Wadowski

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: 3268 III (2)

Sources of studies (including bibliography)