File / Document / Manuscript:
Benedyktyni, Troki Stare (Zwiastowanie NMP), Akta majątkowe i procesowe rodziny Ogińskich oraz Michała Kazimierza Ogińskiego dotyczące głównie miasta Słonimia oraz sporów z różnymi osobami o granice ekonomii słonimskiej z lat 1675-1799, 1788 r.

Introduced: 15.04.2014 11:49 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: akt

Date: 1788 r.

Register / Uniform Title: Akta majątkowe i procesowe rodziny Ogińskich oraz Michała Kazimierza Ogińskiego dotyczące głównie miasta Słonimia oraz sporów z różnymi osobami o granice ekonomii słonimskiej z lat 1675-1799

Language: polski

Contents of the collection: Akt odwołujący się do sprawy granic między dobrami ekonomii słonimskiej i pińskiej a wsią Obrowem związaną z klasztorem benedyktynów w Trokach Starych

Number of components: 1

Losy po kasacie: RP Pelagia Potocka (do 1958 r.)

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: 4477

Sources of studies (including bibliography)