File / Document / Manuscript:
Jezuici, Grodno (św. Franciszka Ksawerego), Akta procesowe Michała Kazimierza Ogińskiego z lat 1742-1799, around 1742 - 1799

Introduced: 15.04.2014 11:49 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: akt

Date: around 1742 - 1799

Register / Uniform Title: Akta procesowe Michała Kazimierza Ogińskiego z lat 1742-1799

Language: polski

Contents of the collection: Wypisy z ksiąg grodzkich i ziemskich dot sprawy z Ignacym Żabą, rektorem kolegium jezuitów w Grodnie

Number of components: 1

Losy po kasacie: RP Pelagia Potocka (do 1958 r.)

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: 4391

Sources of studies (including bibliography)