File / Document / Manuscript:
Karmelici bosi, Wilno-Zawilejka (św. Teresy), Papiery majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego obejmujące głównie kwity oficjalistów i innych osób na wypłacone im sumy z lat 1770-1782, around 1770 - 1782

Introduced: 15.04.2014 11:49 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: dokument

Date: around 1770 - 1782

Register / Uniform Title: Papiery majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego obejmujące głównie kwity oficjalistów i innych osób na wypłacone im sumy z lat 1770-1782

Language: polski

Contents of the collection: Kwit wystawiony M K Ogińskiemu przez klasztor

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Podpis: ks. Hilarion od św. Grzegorza, eksprowincjał.

Losy po kasacie: RP Pelagia Potocka (do 1958 r.)

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: 4431

Sources of studies (including bibliography)