File / Document / Manuscript:
Trynitarze, Lwów (Trójca Święta), Papiery majątkowe i procesowe dotyczące spadku po Michale Serwacym Wiśniowieckim z lat 1748-1750, around 1748 - 1750

Introduced: 15.04.2014 11:49 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: akt

Date: around 1748 - 1750

Register / Uniform Title: Papiery majątkowe i procesowe dotyczące spadku po Michale Serwacym Wiśniowieckim z lat 1748-1750

Language: polski

Contents of the collection: Akt wystawiony dla niesprecyzowanego klasztoru trynitarzy w Lwowie

Losy po kasacie: RP Pelagia Potocka (do 1958 r.)

Remarks:

Niepewna proweniencja. Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: 4523

Sources of studies (including bibliography)