File / Document / Manuscript:
Jezuici, Kroże (Wniebowzięcie NMP), Akta majątkowe różnych osób z lat 1696-1780, 1721 r.

Introduced: 15.04.2014 11:49 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: dokument

Date: 1721 r.

Register / Uniform Title: Akta majątkowe różnych osób z lat 1696-1780

Language: polski

Contents of the collection: Nadanie przez tychże folwarków w pow. korszewskim klasztorom jezuickim

Number of components: 1

Losy po kasacie: RP Pelagia Potocka (do 1960 r.)

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: 5750 (2)

Sources of studies (including bibliography)