File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Płock (św. Dominika), Zygmunt August, król, na prośbę bpa płockiego Andrzeja Noskowskiego wyraża zgodę na przeniesienie kolegium jezuitów z Pułtuska do spalonego klasztoru dominikanów w Płocku, o ile dominikanie nie wyrażą sprzeciwu, 1565 r.

Introduced: 15.04.2014 11:50 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: dokument

Date: 1565 r.

Register / Uniform Title: Zygmunt August, król, na prośbę bpa płockiego Andrzeja Noskowskiego wyraża zgodę na przeniesienie kolegium jezuitów z Pułtuska do spalonego klasztoru dominikanów w Płocku, o ile dominikanie nie wyrażą sprzeciwu

Place of issue / publication: Wilno

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć nie zachowana.

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: Dok. nr 163

Sources of studies (including bibliography)