File / Document / Manuscript:
Franciszkanie (konwentualni), Wilno (Wniebowzięcie NMP), Zygmunt III, król polski zatwierdza i transumuje dokument Zygmunta I Starego będący potwierdzeniem nadań, sprzedaży i zapisów dóbr dokonanych przez bądź na rzecz klasztoru, 1626 r.

Introduced: 15.04.2014 11:50 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: dokument

Date: 1626 r.

Register / Uniform Title: Zygmunt III, król polski zatwierdza i transumuje dokument Zygmunta I Starego będący potwierdzeniem nadań, sprzedaży i zapisów dóbr dokonanych przez bądź na rzecz klasztoru

Place of issue / publication: Warszawa

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Podpis: Aleksander Koruń, referendarz i notariusz Wielkiego Księstwa Litewskiego; 2. pieczęć.

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: Dok. nr 216

Sources of studies (including bibliography)