File / Document / Manuscript:
Franciszkanie (konwentualni), Wilno (Wniebowzięcie NMP), Burmistrzowie i rajcy miasta Wilna i opiekunowie kościoła pw. św. Jana w Wilnie wraz z starszymi mistrzami cechów zobowiązują franciszkanów wileńskich do odprawiania w piątki dwóch mszy w kościele św Jana za kopę groszy litewskich, 1529 r.

Introduced: 15.04.2014 11:50 | Last update: 30.10.2015 14:03 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: dokument

Date: 1529 r.

Register / Uniform Title: Burmistrzowie i rajcy miasta Wilna i opiekunowie kościoła pw. św. Jana w Wilnie wraz z starszymi mistrzami cechów zobowiązują franciszkanów wileńskich do odprawiania w piątki dwóch mszy w kościele św Jana za kopę groszy litewskich

Place of issue / publication: Wilno

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć nie zachowana.

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Current call number: Rkps 1243, k. 7

Sources of studies (including bibliography)