File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Annotatio currendarum tam ab Illustrissimo Officio per Reverendissimum Decanum, quam a Serenissima Republica emandatorum in anno 1790, 1790 - 1797 r.

Introduced: 24.04.2014 09:16 | Last update: 24.04.2014 09:16 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1790 - 1797 r.

Register / Uniform Title: Annotatio currendarum tam ab Illustrissimo Officio per Reverendissimum Decanum, quam a Serenissima Republica emandatorum in anno 1790

Contents of the collection: Odpisy i streszczenia spraw urzędowych, zarządzenia, obwieszczenia, uniwersały, kurendy: królewskie, komisji rządowych, wojewódzkie, dekanalne oraz cyrkularze, odezwy, dekrety, obwieszczenia austriackich władz zaborczych

Current state

Current location: Archiwum Parafialne w Miechowie