File / Document / Manuscript:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy), Wizyta Kościoła Parafialnego Krzemienieckiego Gubernij Grodzieńskiey, powiatu y Dekanatu Wołkowyskiego z Roku 1818, 1819 r.

Introduced: 08.05.2014 11:34 | Last update: 08.05.2014 11:34 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1819 r.

Register / Uniform Title: Wizyta Kościoła Parafialnego Krzemienieckiego Gubernij Grodzieńskiey, powiatu y Dekanatu Wołkowyskiego z Roku 1818

Place of issue / publication: Krzemienica Kościelna

Language: polski

Number of components: 1

Current state

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Current call number: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 4014, k. 422r-425r.