File / Document / Manuscript:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy), Wizyta Całego Funduszu Kościoła Parafialnego Krzemienieckiego XX. Kanonikow Regularnych Lateraneńskich, Dyecezyi Wileńskiey, Gubernij Litewsko-Grodzieńskiey, Powiatu Wołkowyskiego, Kongregacyi Litewsko-Biało-Ruskiey za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego, 1821 r.

Introduced: 08.05.2014 11:34 | Last update: 08.05.2014 11:34 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1821 r.

Register / Uniform Title: Wizyta Całego Funduszu Kościoła Parafialnego Krzemienieckiego XX. Kanonikow Regularnych Lateraneńskich, Dyecezyi Wileńskiey, Gubernij Litewsko-Grodzieńskiey, Powiatu Wołkowyskiego, Kongregacyi Litewsko-Biało-Ruskiey za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego

Place of issue / publication: Krzemienica Kościelna

Language: polski

Number of components: 1

Current state

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Current call number: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 3675, k. 992r-1029r.