File / Document / Manuscript:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy), Wizyta całego Funduszu Kościoła Parafialnego Krzemienieckiego XX. Kanonikow Regularnych Lateraneńskich w Gubernii Litewsko-Grodzieńskiey Powiatu Wołkowyskiego w Miasteczku Krzemienicy w Dekanacie Wołkowyskim, przez naznaczonego Wizytatora z Rzadu Dyecezal, 1830 r.

Introduced: 08.05.2014 11:34 | Last update: 08.05.2014 11:34 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1830 r.

Register / Uniform Title: Wizyta całego Funduszu Kościoła Parafialnego Krzemienieckiego XX. Kanonikow Regularnych Lateraneńskich w Gubernii Litewsko-Grodzieńskiey Powiatu Wołkowyskiego w Miasteczku Krzemienicy w Dekanacie Wołkowyskim, przez naznaczonego Wizytatora z Rzadu Dyecezal

Place of issue / publication: Krzemienica Kościelna

Language: polski

Number of components: 1

Current state

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Current call number: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 3775, k. 331r-355v.