File / Document / Manuscript:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kustyń, Wiadomość ogólna w Aktach Wizyt Klasztorów XXży Bernardynów Wileńskiego, Grodzieńskiego, Kowieńskiego, Słonimskiego, Trockiego, Kustyńskiego i Janowskiego z Roku 1818 podana, 1818 r.

Introduced: 08.05.2014 11:34 | Last update: 08.05.2014 11:34 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1818 r.

Register / Uniform Title: Wiadomość ogólna w Aktach Wizyt Klasztorów XXży Bernardynów Wileńskiego, Grodzieńskiego, Kowieńskiego, Słonimskiego, Trockiego, Kustyńskiego i Janowskiego z Roku 1818 podana

Place of issue / publication: Kustyń

Language: polski

Contents of the collection: Akt Wizyty Jeneralney Kustyńskiego Xięży Bernardynów Klasztoru skutkiem punktu 16 Nowembra 3 dnia 1798 Roku […] za Nrm 346 Junij 14 dnia 1815 oraz za Nrm 445 Julij 27 dnia 1816 Roku przez Xiędza Stefana Jałowieckiego Prowincyała […] Miesiąca Julij 24 dnia

Number of components: 1

Current state

Current location: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Current call number: BJ rps 6326 IV