File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Połock, Wizyta jeneralna Kościoła Parafialnego XX. Pijarów Połockich Archydyecezyi Mohilewskiey Gubernij Witebskiey Powiatu Połockiego i Dekanatu tegoż wskutek przedpisu archydyecezalney Administracyi przez Wo Imc Xiędza Dzieakana Józefa Nowickiego Wizytatora w m, 1828 r.

Introduced: 08.05.2014 11:34 | Last update: 08.05.2014 11:34 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Połock

Basic information

Category: rękopis

Date: 1828 r.

Register / Uniform Title: Wizyta jeneralna Kościoła Parafialnego XX. Pijarów Połockich Archydyecezyi Mohilewskiey Gubernij Witebskiey Powiatu Połockiego i Dekanatu tegoż wskutek przedpisu archydyecezalney Administracyi przez Wo Imc Xiędza Dzieakana Józefa Nowickiego Wizytatora w m

Place of issue / publication: Połock

Language: polski

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Wizyta Generalna Kościoła Połockiego Po Jezuickiego z opisaniem tak Kościoła samego jako też i sprzętów onego.

Current state

Current location: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Current call number: BUWil. Rps F 4-35524 (A-2155), [1], 60 k.