File / Document / Manuscript:
Cystersi, Wistycze (św. Zofii), Wizyta całego Funduszu Klasztoru Wistyckiego i Kościoła Parafialnego, Dyecezyi Wileńskiey, Gubernii Grodzieńskiey, Powiatu i Dekanatu Brzeskiego, Zakonu Cysterskiego za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza, Oddziału Rządowe, 1820 r.

Introduced: 08.05.2014 11:34 | Last update: 08.05.2014 11:34 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1820 r.

Register / Uniform Title: Wizyta całego Funduszu Klasztoru Wistyckiego i Kościoła Parafialnego, Dyecezyi Wileńskiey, Gubernii Grodzieńskiey, Powiatu i Dekanatu Brzeskiego, Zakonu Cysterskiego za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza, Oddziału Rządowe

Place of issue / publication: Wistycze

Language: polski

Number of components: 1

Current state

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Current call number: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 4020, k. 721r-746v.