File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Witebsk (MB Szkaplerzna), Rapport Ogulny Uniwersytetu [Wileńskiego] i Szkół iego Wydziału wysłany JOXiu Kuratorowi [Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu] Roku 1805, 1805 r.

Introduced: 08.05.2014 11:34 | Last update: 08.05.2014 11:34 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1805 r.

Register / Uniform Title: Rapport Ogulny Uniwersytetu [Wileńskiego] i Szkół iego Wydziału wysłany JOXiu Kuratorowi [Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu] Roku 1805

Place of issue / publication: Witebsk

Language: polski

Contents of the collection: W Gubernii Witebskiey w Mieście Gubernskim Witebsku szkoła publiczna powiatowa utrzymywana przez XX. Piarów

Number of components: 1

Current state

Current location: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Current call number: BUWil. Rps F 2-KC 237, s. 119-283.